Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

Dionela FAM 1 s mechanickou separací mikroorganismů, veze na linku

Dionela FAM 1 s mechanickou separací mikroorganismů, veze na linku
 
Cena: 6 810 Kč
 

Vynikající český vodní filtr DIONELA fam1 výrazně zlepšuje kvalitu vody, zachycuje v maximální míře škodlivé látky přítomné v pitné vodě včetně chloru a jeho sloučenin doplněný o dezinfekční funkcipomocí samostatné ho filtračního členu.

Tento typ filtru Dionela je určen zejména pro studniční vodu bez zvýšeného obsahu dusičnanů (pokud potřebujete řešit dusičnany, můžete přejít na typ Dionela FDN2 nebo jeho zdvojenou variantu s vyšší kapacitou Dionela F2DUO)

Dionela FAM1 vyniká obrovským množstvím kvalitního aktivního uhlí, které má schopnost z vody odstranit rezidua pesticidů, organické látky, a podobně.

Podrobnější informace:
vodní filtr DIONELA s vložkou FAM 1 zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například:
* ropných látek, tenzidů (saponátů), stop chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
* organických sloučenin chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
* aromatických uhlovodíků: fenolů a jejich derivátů, benzenu, benzo(a)pyrenu, fluorantenu, toluenu, xylenu, kresolů...
* zbytků přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
* železa, hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova a dalších těžkých kovů
* radonu a řady dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.
Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany.
3. Kapacita
* Kapacita vodního filtru FAM1 pro 4člennou rodinu na středně znečištěných vodách je 2 roky, pro větší rodiny nebo velmi znečištěnou vodu garantujeme minimálně 1 rok.
* Z dlouhé životnosti a vysoké kapacity vložky vycházejí haléřové náklady na 1 litr upravené vody.


Mechanická separace mikroorganismů je vynikající způsob dezinfekce vody, kdy póry v tomto filtračním členu jsou menší než mikroorganismy a ty jsou zde zachyceny a zneškodněny. Obrovskou výhodou tohoto způsobu dezinfekce je to, že zachytí i ty mikroorganismy, které jsou odolné chloraci a i UV záření a také zne není žádný odběr el. proudu. Dvouletá životnost a nízké pořizovací a hlavně provozní náklady tak umožňují použití této vynikající pojistky u každé studny.
Kombinaci Dionela FAM1 s mechanickou separací mikroorganismů lze ideálně použít tam, kde se studna z důvodu kontaminace mikroorganismy chloruje Savem a separace pak funguje jako účinná pojistka v případě, že by některé mikroorganismy chlorací prošly. Chlor je pak v Dionele beze zbytku zachycen a je podstatně zlepšena chuť a vůně vody, voda je průzračná a chutná a také nezávadná za velmi příznivých finančních nákladů.

« Zpět
 

Komentáře - Dionela FAM 1 s mechanickou separací mikroorganismů, veze na linku

- Žádné komentáře -