Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

Dionela FAS 4 s Mechanickou separací mikroorganismů, verze na linku

Dionela FAS 4 s Mechanickou separací mikroorganismů, verze na linku
 
Cena: 7 440 Kč
 

 Filtr Dionela FAS 4 doplněný o dezinfekční funkci pomocí samostatného filtračního válce s mechanickou separací mikroorganismů - spolehlivá dezinfekce pitné vody od bakterií, spór a podobně.

Vodní filtr DiIonela FAS 4 dstraňuje stejné škodlividy jako Dionela FAM 1 a navíc s velkou kapacitou odstraňuje z vody arzen a další těžké kovy.

Dále tento vodní filtr kromě arzenu z vody velmi účinně odstraňuje i antimon, hliník, selen, vanad, molybden, měď, olovo a fosfát.

 


V souladu s tím, že byla prokázána nesporná karcinogenita a toxicita arzenu, rozhodla se Světová zdravotnická organizace a s ní i naše orgány ochrany veřejného zdraví od 1. 1. 2001 snížit maximální přípustné množství arzenu v pitné vodě z 50 na 10 µg/litr.
Arzen se do pitné vody dostává vyluhováním z hornin, ale i z odpadů úpraven rud, odpadů z energetiky a z metalurgického průmyslu.

 

Podíl arzenu v jednotlivých horninách se značně liší: v břidlicích se jeho koncentrace pohybuje kolem 10mg/kg, v žulách kolem 2mg/kg, v pískovcích a vápencích kolem 1mg/kg. V případě vrtů a studen je tedy koncentrace arzenu v pitné vodě dána druhem horniny, ze které se voda čerpá.


V ČR se vyšší obsahy arzenu vyskytují především ve Středočeském plutonu (oblast od Říčan ke Klatovům, na západ zasahující až Plzeňsko) a rudná naleziště, např. na Šumavě, v Orlických horách, v Jeseníku, v Krušných horách, ale i v okolí Brna. Arzen často provází výskyt radonu.


V Německu snížení maximálního přípustného množství arzenu na 10 µg/litr způsobilo, že 1,5 milionu obyvatel pije vodu z přírodních podzemních zdrojů, které překračují „normu“.
Dionela FAS 4 odstraňuje arzen z vody s velkou kapacitou. Účinnost roste s klesajícím pH a s klesající koncentrací železa a manganu.


Za předpokladu pH nižším než 8 a koncentrace železa a manganu nepřekračující „normu“ (současný hygienický standard) odstraní Dionela FAS 4 minimálně 1g arzenu. Pro vodu, obsahující 100 µg/litr arzenu (desetkrát překračující „normu“) to znamená 10 000 litrů pitné vody, zbavené arzenu.


Plná funkce vodního filtru Dionela FAS 4 je výrobcem zaručena po dobu 2 let, poté zajišťujeme výměnu - regeneraci - náplně vaší filtrační vložky za zlomek ceny vložky nové – podobně jako u ostatních vodních filtrů Dionela.

Pozn.: mnoho uživatelů netuší, že mají ve studni zvýšený obsah arzenu, protože v minimálním rozsahu současné „normy“ není jeho stanovení zahrnuto. Každý uživatel, který jímá vodu z břidlicového nebo žulového podloží nebo v blízkosti výše uvedených odpadů by si tedy měl nechat arzen v laboratoři dodatečně stanovit (za cenu cca 300 Kč).

Mechanická separace mikroorganismů je vynikající způsob dezinfekce vody, kdy póry v tomto filtračním členu jsou menší než mikroorganismy a ty jsou zde zachyceny a zneškodněny. Obrovskou výhodou tohoto způsobu dezinfekce je to, že zachytí i ty mikroorganismy, které jsou odolné chloraci a i UV záření a také zne není žádný odběr el. proudu. Dvouletá životnost a nízké pořizovací a hlavně provozní náklady tak umožňují použití této vynikající pojistky u každé studny.
Kombinaci Dionela FAM1 s mechanickou separací mikroorganismů lze ideálně použít tam, kde se studna z důvodu kontaminace mikroorganismy chloruje Savem a separace pak funguje jako účinná pojistka v případě, že by některé mikroorganismy chlorací prošly. Chlor je pak v Dionele beze zbytku zachycen a je podstatně zlepšena chuť a vůně vody, voda je průzračná a chutná a také nezávadná za velmi příznivých finančních nákladů.

 

 

Pro výběr vhodného způsobu umístění filtru a volbu typu připojovací armatury navštivte sekci možnosti připojení.

« Zpět
 

Komentáře - Dionela FAS 4 s Mechanickou separací mikroorganismů, verze na linku

- Žádné komentáře -