Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

Dionáta FAM1, velkokapacitní filtr zejména pro chlorovanou vodu

Dionáta FAM1, velkokapacitní filtr zejména pro chlorovanou vodu
 
Cena: 12 500 Kč
 

Instalace zdarma.*

Nepotřebuje zvláštní baterii. Vynikající český vodní filtr DIONÁTA FAM1 6L velmi výrazně zlepšuje kvalitu vody, zachycuje v maximální míře škodlivé látky přítomné v pitné vodě včetně chloru a jeho sloučenin, antibiotika, hormony, pesticidy, těžké kovy a podobně. Zachovává přirozené minerální látky, jako je hořčík, vápník, draslík atd.

Tuto zvětšenou variantu vodního filtru Dionela FAM1 lze pod linkou připojit přímo na studenou vodu ke stávající vodovodní baterii bez dalších úprav a nákladů na speciální baterie a armatury.

Je určena i pro větší provozy, jako například školní kuchyně, jídelny, restaurace, ale i pro běžné rodiny v případě, že nelze použít filtr Dionela FAM1, který je menší a potřebuje tak kvůli poměru mezi objemem filtru a průtokem vody zvláštní cestu pro filtrovanou vodu, tedy vlastní armaturu- baterii. Typicky je to v případech, kdy je v lince kamený dřez a kamenná deska a nelze druhou armaturu nijak smysluplně do kuchyně umístit. Průtok vody na studené vodě na stávající baterii jepo nasazení tohoto typu DIONATY  jen nepatreně snížen. (U typu s 10 litry aktivního uhlí není průtok již omezen vůbec a typ s 16,5 l se dá použít i  pro  pro víceodběrných míst,  kohoutků v objektu. )

1. Základním požadavkem na pitnou vodu z veřejných vodovodů je zamezení vzniku infekčních chorob. Proto se Vaše voda chloruje. Reakcí chloru s některými organismy a chemikáliemi, jejichž zbytky prošly vodárenskou úpravou, však vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou především karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je z hlediska odstraňování uvedených škodlivin zcela neúčinné.

2. vodní filtr DIONELA s vložkou FAM 1 velmi podstatně zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například:

* ropných látek, tenzidů (saponátů), stop chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
* organických sloučenin chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
* aromatických uhlovodíků: fenolů a jejich derivátů, benzenu, benzo(a)pyrenu, fluorantenu, toluenu, xylenu, kresolů...
* zbytků přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
* železa, hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova a dalších těžkých kovů
* radonu a řady dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany (na rozdíl od vodního filtru Dionela FDN2).

3. Kapacita

* Životnost vodního filtru Dionata pro 4 člennou rodinu  je 2 roky, (pro velké provozy 1 rok, řeší se individuálně).
* Z dlouhé životnosti a vysoké kapacity vložky vycházejí haléřové náklady na 1 litr upravené vody.

4. Použitelnost:

* pro vodu z veřejných vodovodů s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě (tj. do 50 mg/l NO3-).
* pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l.

 

rozměry:

Výška: 400 mm
Největší průměr: 178 mm
Závit: 3/4"
Hmotnost: 5 kg (v suchém stavu)

U tohoto zboží je možný odpočet DPH pro podnikatele.

* Po Praze je zdarma standardní instalace i s dopravou. Při instalaci mimo Prahu účtujeme dopravu po dohodě. Při instalaci se účtuje použitý materiál, zdarma je práce.

Standardní instalací se rozumí napojení Dionaty na roháček studené vody pod linkou a připojení na standardní stávající kuchyňskou baterii. V případě nestandardní instalace, kdy by bylo potřeba řešit truhlářské nebo složitější instalaterské práce je cena instalace po dohodě.

« Zpět

Alternativní produkty

 

Regenerace Filtru Dionáta typ FAM1 obsah 6l

Cena:  2 980 Kč
   
 
 

Komentáře - Dionáta FAM1, velkokapacitní filtr zejména pro chlorovanou vodu

- Žádné komentáře -