Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

Dionela FAM 1 na chlorovanou vodu

Dionela FAM 1 na chlorovanou vodu
 
Cena: 4 770 Kč
 

Vynikající český vodní filtr DIONELA. Výrazně zlepšuje kvalitu vody, zachycuje v maximální míře škodlivé látky přítomné v pitné vodě včetně chloru a jeho sloučenin.

 Varianta vodního filtru Dionela FAM1 určená pro montáž pod kuchyňskou linku.

1. Základním požadavkem na pitnou vodu z veřejných vodovodů je zamezení vzniku infekčních chorob. Proto se Vaše voda chloruje. Reakcí chloru s některými organismy a chemikáliemi, jejichž zbytky prošly vodárenskou úpravou, však vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou především karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je z hlediska odstraňování uvedených škodlivin zcela neúčinné.

2. vodní filtr DIONELA s vložkou FAM 1 zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například:

* ropných látek, tenzidů (saponátů), stop chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
* organických sloučenin chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
* aromatických uhlovodíků: fenolů a jejich derivátů, benzenu, benzo(a)pyrenu, fluorantenu, toluenu, xylenu, kresolů...
* zbytků přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
* železa, hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova a dalších těžkých kovů
* radonu a řady dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany (na rozdíl od vodního filtru Dionela FDN2).

3. Kapacita

* Kapacita vodního filtru FAM1 pro 4člennou rodinu na středně znečištěných vodách je 2 roky, pro větší rodiny nebo velmi znečištěnou vodu garantujeme minimálně 1 rok.
* Z dlouhé životnosti a vysoké kapacity vložky vycházejí haléřové náklady na 1 litr upravené vody.

4. Použitelnost:

* pro vodu z veřejných vodovodů s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě (tj. do 50 mg/l NO3-).
* pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l.

 

Pro výběr vhodného způsobu umístění filtru a volbu typu připojovací armatury navštivte sekci možnosti připojení. V připojovací sadě je vše potřebné pro napojení filtru na vodu, je zde regulátor průtoku, propojovací hadičky a třícestná baterie pro ovládání filtru a odběr filtrované vody. Bez některé z originálních připojovacích sad od výrobce nelze Dionelu na vodu připojit.

 

Při zakoupení filtru Dionela spolu s Ventilem s keramickou kartuší pro montáž pod linku od nás dostanete dále v balení zdarma i vysoce kvalitní vazelínku určenou pro styk s pitnou vodou pro občasné mazání O-kroužků armatury, zvyšuje se tím životnost O-kroužků a ramínko se pohodlněji dlouhodobě otáčí.

 

Na požádání Vám pak ke každému objednanému filtru Dionela přidáme objímku pro připevnění filtru ke zdi, tato objímka se používá v případech, kdy se filtr montuje do prostoru pod linkou s nedostatkem místa, tam, kde je pod linkou vyjížděcí šuplík a Dionela se musí umístit nad dno skříňky, aby spodní část šuplíku mohla zajíždět pod Dionelu, jinak objímka potřebná není, Dionela stabilně stojí na podstavě. V případě zájmu o připevňovací objímku to uveďte v poznámce objednávky.

« Zpět
 

Komentáře - Dionela FAM 1 na chlorovanou vodu

- Žádné komentáře -