Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

Dionela FAM 1

Dionela FAM 1
 
Cena: 4 770 Kč
 

Vynikající český vodní filtr DIONELA. Výrazně zlepšuje kvalitu vody, zachycuje v maximální míře škodlivé látky přítomné v pitné vodě včetně chloru a jeho sloučenin.

1. Základním požadavkem na pitnou vodu z veřejných vodovodů je zamezení vzniku infekčních chorob. Proto se Vaše voda chloruje. Reakcí chloru s některými organismy a chemikáliemi, jejichž zbytky prošly vodárenskou úpravou, však vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou především karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je z hlediska odstraňování uvedených škodlivin zcela neúčinné.

2. Vodní filtr DIONELA s vložkou FAM 1 zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále Dionela FAM 1 odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například:

* ropných látek, tenzidů (saponátů), stop chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
* organických sloučenin chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
* aromatických uhlovodíků: fenolů a jejich derivátů, benzenu, benzo(a)pyrenu, fluorantenu, toluenu, xylenu, kresolů...
* zbytků přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
* železa, hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova a dalších těžkých kovů
* radonu a řady dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Tento vodní filt neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany (na rozdíl od Dionely FDN2).

3. Kapacita

* Kapacita FAM1 pro 4člennou rodinu na středně znečištěných vodách je 2 roky, pro větší rodiny nebo velmi znečištěnou vodu garantujeme minimálně 1 rok.
* Z dlouhé životnosti a vysoké kapacity vložky vycházejí haléřové náklady na 1 litr upravené vody.

4. Použitelnost vodního filtru Dionela FAM1:

* pro vodu z veřejných vodovodů s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě (tj. do 50 mg/l NO3-).
* pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l.

 

Pro výběr vhodného způsobu umístění vodního filtru a volbu typu připojovací armatury navštivte sekci možnosti připojení.
 

« Zpět

Alternativní produkty

 

Dionela FAM 1 na chlorovanou vodu

Cena:  4 770 Kč
 

DIONELA FAM1 - nová náhradní filtrační vložka…

Cena:  3 870 Kč
 

Regenerace filtrační vložky FAM 1 (výměna fil…

Cena:  1 130 Kč
   
 
 

Komentáře - Dionela FAM 1

- Žádné komentáře -