Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

Základní fakta o tvrdosti vody

Tvrdou vodou laicky většinou rozumíme vlastosti vody, které se projevují usazováním vodního kamene. Rozeznáváme tvrdost celkovou, přechodnou a stálou. Celková tvrdost je součtem přechodné a stálé tvrdosti. Z hlediska usazování vodního kamene nás nejvíce zajímá přechodná (karbonátová) tvrdost, která se právě usazováním vodního kamene projevuje.

Z hlediska užitkových vlastností tedy tolik nezáleží na tom, jakou má voda celkovou tvrdost, pokud je tvořena z velké části tvrdostí stálou, protože převařením se ve formě vodního kamene projevuje jen tvrdost přechodná. A naopak, voda celkově podprůměrně tvrdá i měkčí, může být z hlediska užitkové vody problematická a vodní kámen se může tvořit ve velké míře, pokud většinu tvoří tvrdost přechodná.

 

Ze zdravotního hlediska se zkoumá obsah vápníku a hořčíku, a také obsah dalších látek tvořících  celkovou mineralizaci vody. Důležitá je i vodivost vody, kterou je možno zjistit obsah vodivých iontů.

Existují i protichůdná doporučení toho, jaké minerální látky by voda měla obsahovat, česká legislativa doporučuje 40-80 mg/l vápníku a 20-30 mg/l hořčíku.  Zvláště na západ od našich hranic je ale rozšířený názor, že čím méně mineralizovaná (a vodivá) voda, tím lépe, protože má lepší a detoxikační vlastnosti pro lidský organismus a že minerální látky přijímáme zejména v potravinách, zelenině a podobně a voda má plnit hlavně zavodňovací a detoxikační funkci.

U nás je rozšířenější a legislativou podložený názor, že nejlepší je optimum, tj že voda má základní minerální látky obsahovat a že i minerály z vody jsou pro lidský organismus důležité.

Při úpravě vody je tedy každopádně nutno vzít v úvahu více hledisek, úprava jedné složky ovlivní další vlastnosti a není vždy jednoduché odstranit negativní vlastnosti vody z užitkového hlediska, aby zároveň nedošlo k poškození vody z hlediska zdravotního. Například pouhé odstranění vápníku způsobí snížení pH, protože vápník ve vodě náhle chybí a i pH vody je ze zdravotního hlediska velmi důležité, protože ovlivňuje acidobazickou rovnováhu organismu.

Vždy doporučujeme zaslat rozbor vody a na jeho základě Vám pak navrhneme vhodné řešení, které nebude krátkozraké a nebude ignorovat zdravotní hlediska.

 

    Německý º p.p.m. milimol na litr Francouzký º Anglický º (Clark) grains/US galon
Tabulka pro převod jednotek tvrdosti vody
Německý º 1ºdH 1 17,848 0,178 1,785 1,252 1,043
p.p.m. 1 ppm 0,056 1 0,01 0,1 0,07 0,058
milimol na litr 1 mmol/l 5,607 100,087 1 10,009 7,022 5,847
Francouzký º 1ºTH 0,56 10 0,1 1 0,702 0,584
Anglický º (Clark) 1ºEng 0,799 14,254 0,142 1,425 1 0,8326
grains/US galon 1 gr/gal(US) 0,959 17,118 0,171 1,712 1,201 1

 

 

Současná česká vyhláška č. 252/2004 Sb určuje tvrdost vody podle koncentrace Ca a Mg v milimolech na litr (mmol/l), uvádíme zde tedy také tabulku pro orientační určení tvrdosti:

 

Klasifikace tvrdosti: mmol/l
Velmi měkká < 0,5
Měkká 0,7 - 1,25
Středně tvrdá 1,26 - 2,5
Tvrdá 2,51 - 3,75
Velmi tvrdá > 3,76

 

 

 

 

.

Existují čtyři základní způsoby úpravy tvrdé vody:

 1. Úprava pomocí iontovýměny
 2. Fyzikální úprava
 3. Maskování tvrdosti fosforečnanem
 4. Membránová filtrace - reverzní osmóza

1. Úprava pomocí iontovýměny

Úpravy pomocí iontovýměny se z vody skutečně odstraní předem nastavený podíl vápníku z vody. Úprava spočívá v záměně iontů vápníku za ionty sodíkové, nejčastěji se používá ionex regenerovaný tabletovou kuchyňskou solí (variantou je iontovýměna za draslíkové ionty, která je dražší, ale zdravotně mnohem příznivější).

 

Výhody:

 • vysoká a měřitelná účinnost
 • lze přesně nastavit podíl zanechaných minerálů
 • voda je skutečně zbavena vápníku, vysychající kapky na dřezu a nádobí tedy vyschnou bezezbytku, nezanechávají povlak (u ostatních uvedených způsobů úpravy tvrdé vody povlak po kapce zůstat může, ale vždy je mnohem snadněji odstranitelný, než zcela bez úpravy)
 • jako jediný princip lze iontovýměnu použít pro přípravu vody pro úpravu reverzní osmózou v kuchyni tam, kde je to nutné z hlediska dalších látek ve vodě. Reverzní osmóza má své limity možností u koncentrace železa, manganu a právě u celkové mineralizace. U extrémně tvrdé vody je tedy nejprve potřeba vodu změkčit, a to pouze a jedině pomocí iontovýměny, ostatní principy nelze použít, protože při nich obsah vápníku ve vodě zůstává, pouze se u nich pracuje s jeho vlastnostmi tak, aby se neusazoval v podobě vodního kamene.

 

Nevýhody:

 • Vyšší pořizovací cena
 • vyžaduje údržbu
 • vyšší nároky na místo, skládá se z vlastní iontovýměnné nádoby a nádoby pro regenerační sůl, potřebuje připojení do el. sítě a k odpadu
 • obsah vápníku je vyměněn za ionty sodíku, koncentraci sodíku není ze zdravotních důvodů příliš dobré zvyšovat, zvlášť pokud voda již na vstupu sodík obsahuje ve vyšší míře, pokud ne, je možno vždy přesně nastavit míru změkčení a tím i stupeň přidání sodíku.  (neplatí u varianty se záměnou za draslíkové ionty, které jsou naopak přínosné, ale zvýší se tím investiční i provozní cena )
 • snižuje pH vody, což není ze zdravotního hlediska příliš dobré. Nevadí u vstupní vody s vyšším pH, pokud výsledné pH nepoklesne příliš pod neutrální úroveň (mírou změkčení lze přesně nastavit) a také nevadí tam, kde jako koncový stupeň je v kuchyni použita reverzní osmóza (i kvůli dalším látkám obsaženým ve vodě, které je potřeba odstranit), která vodu zbaví všech vlastností včetně nepoměru minerálních látek, následně lze vodu k pití a vaření dodatečně optimálně mineralizovat. K úpravě pH vody k pití a vaření lze použít také ionizátory.

 

Druhou možností je upravit pomocí iontovýměny tvrdost vody pouze lokálně, tedy v kuchyni, to je ideální v případech, kde chcete v jednom kroku upravit vlastnosti vody odstraněním chemických reziduí, chloru a podobně, a zároveň vodu změkčit, vhodné je toto řešení například pro milovníky dobrého čaje a kávy, pro čajovny a kavárny, tam, kde potřebujete velmi kvalitní zdroj změkčené vody a ostatní místa v domě nebo bytě buďto nepotřebujete z hlediska tvrdosti vody řešit, nebo je řešíte jinými lokálními způsoby před spotřebiči. K tomuto lokálnímu změkčení pomocí iontovýměny vynikajícím způsobem poslouží český filtr Dionela FTK3.

Toto řešení má nízké investiční i provozní náklady, není náročné na místo, vejde se pod linku. Upravuje pouze ten podíl vody, který se skutečně vypije nebo se z něj uvaří nápoje a pokrmy.

.

2. Fyzikální úprava

Při fyzikální úpravě vody nedochází k odebírání ani přidávání žádných látek do vody, ale mění se krystalická podoba vápníku. Po průchodu vody zařízením na fyzikálním principu se voda chová jako měkká, tj neusazuje se vodní kámen na topných spirálách, protože vápník je převeden do struktury Aragonitu, který se neusazuje v podobě vodního kamene. Projevuje se to tak, že káva má pěnu jako u měkké vody, na čaji nejsou plovoucí fleky a má i světlejší čistou barvu, je možné snížit množství pracích a mycích prostředků...

V žaludku se pak voda chová stejně jako bez úpravy, protože aragonitová podoba vápníku se rozpustí stejně jako původní forma, takže fyzikální úprava nijak neovlivní množství využitého vápníku pro lidský organismus.

Existují tři způsoby vyvolání změny vápníku na aragonit:

 

Magnetický:

Používají se buď permanentní magnety, nebo cívka z vodiče navinutého na plastové trubce.

V nabídce máme permanentní magnety Supertok a Supermag.

Protože u magnetické úpravy vody nelze předem zaručit, že bude 100% fungovat, úpravny na bázi permanentních magnetů máme na objednávku. Část klientů si permanentní magnety objednává ze zdravotních důvodů, z hlediska alternativní mediciny představuje voda ošetřená permanentním magnetem zdravotní přínos (není naším stanoviskem, pouze uvádíme časté motivy zákazníků).

 

Výhody:

 • nízké investiční náklady
 • nevyžaduje žádnou údržbu
 • nulové provozní náklady (u permanentních magnetů není potřeba naprosto žádné údržby ani energie)
 • zdravotní přínosnost
 • malé rozměry, vejde se i tam, kde u ostatních způsobů úpravy vody není žádná šance (vejde se do stoupačky bytového jádra a podobně)

 

Nevýhody:

 • funguje dokonale jen u cca 70% vod, u některých složení vody funguje jen částečně a u malého procenta téměř vůbec. Je třeba vyzkoušet bez penvé montáže (jde to, pro vyzkoušení není nutno montovat na potrubí, lze připojit na vodovodní baterii a zjistit účinek, v případě nízké účinnosti nebo neúčinnosti samozřejmě vracíme peníze za zboží a pokud by se účinek neprojevil, je nutno použít jiný způsob úpravy tvrdé vody, případně kombinaci s dalším způsobem úpravy).

 

Anodový

Vynikající a spolehlivý princip úpravy tvrdé vody, pracuje díky vytvořenému elektrickému potenciálu mezi dvěma kovy, který spustí změnu struktury vápníku na Aragonit. Anodová úprava také chrání potrubí před korozí, (anodový princip ochrany před korozí se používá například u bojlerů, ale i u mořských zařízení vytavených agresivní slané vodě), s velkou výhodou lze tedy tento princip použít u domů s ocelovým pozinkovaným potrubím, které často podléhá plošné i bodové hloubkové korozi. Použitím anodového zařízení se tomu dá zabránit a využít tak jednoho zařízení pro dva různé účinky, tedy odstranění problémů z tvrdou vodou a ochrana před korozí.

 

Výhody:

 • funguje naprosto spolehlivě
 • nevyžaduje žádnou údržbu
 • obohacuje vodu o zinkové ionty přínosné zdraví jak v pitné, tak v užitkové vodě (pokožka, vlasy)
 • chrání ocelové potrubí i spotřebiče před korozí
 • malé rozměry, vejde se i tam, kde u ostatních způsobů úpravy vody není žádná šance (vejde se i do stoupačky bytového jádra a podobně)

 

Nevýhody

 • cca po deseti letech se mění za nové, výměna je ale velmi jednoduchá
 • vyšší pořizovací náklady (ale nižší než u iontovýměny)

 

Katalytický

Velmi pokrokový a spolehlivý způsob odstranění problémů s tvrdou vodou, k nastartování změny vlastností vody dochází kontaktem vody s katalyzátorem spolehlivě spouštějícím proces změny struktury vápníku na aragonitovou podobu. Tento proces není závislý na složení vody ani na jiných okolnostech a dochází k němu ve 100% použití bez výjimky.

 

Výhody:

 • naprostá spolehlivost funkce bez ohledu na složení vody
 • bezúdržbový provoz po dobu několika let, pak jednoduchá výměna náplně, první náhradní náplň je zdarma a je v ceně výrobku.

 

Nevýhody:

 • vyšší pořizovací náklady (ale nižší než u iontovýměny) a vyšší provozní náklady na poměrně drahé výměnné náplně.

 

 

.

3. Maskování tvrdosti fosforečnanem

U tohoto způsobu řešení problémů s tvrdou vodou nedochází k změkčení vody odstraněním vápníku, ale přesným dávkování fosforečnanu se tvrdost tzv. "maskuje", tj přestože ve vodě tvrdost zůstává, voda se chová jako měkká. Neusazuje se tolik vodního kamene na topných spirálách, je možné použít menší množství pracích prostředků...  Tento způsob úpravy je možno použít jak lokálně, kde ho doporučujeme pro jeho levnost (před pračku, myčku) tak i centrálně na přívod do domu, ale v tom případě jsou pak v pitné vodě přítomny přidané fosforečnany, viz nevýhody. Pro centrální montáž tedy doporučujeme raději jiné principy úpravy, nebo pouze spíše například na chatu, chalupu, kde je třeba tvrdost řešit levně a voda se tam nepije trvale.

Ani tato úprava nijak neovlivní množství využitého vápníku pro lidský organismus.

 

Výhody:

 • nízké pořizovací náklady

 

Nevýhody:

 • při centrální montáži na přívod do domu jsou fosforečnany přítomné i v pitné vodě (byť v normou přípustné koncentraci). Fosforečnany v pitné vodě vůbec nevadí v případě, že jako koncový stupeň úpravy v kuchyni je použita Reverzní osmóza odstraní z vody drtivou většinu všech rozpuštěných látek včetně fosforečnanů.

 

 

.

4. Membránová filtrace - reverzní osmóza

Reverzní osmóza je nejrazantnější úpravou vody, jejím použitím se odstraní téměř veškeré rozpuštěné látky přítomné ve vodě, odstraní se tedy i tvrdost. Reverzní osmóza se používá výhradně pro lokální úpravu, protože pro centrální úpravu by vyšla velmi draze, není tedy z ekonomických důvodů možno pomocí reverzní osmózy upravovat veškerou vodu na přívodu do domu nebo bytu.

V dnešní době se používají zařízení na tomto principu pro úpravu vody v kuchyních i v kancelářích, pro následnou remineralizaci se používají různé druhy mineralizátorů. Upravovat  je možno i tvrdou vodu s tím, že zde platí limit max. 1000 uS (1300TDS), pokud vstupní voda tento limit překračuje, je potřeba ji nejdříve upravit iontovýměnou, a to buďto centrálně na vstupu do domu, nebo lokálně pouze pro předúpravu přímo před sestavou reverzní osmózy. Pokud by byla osmóza použita bez ohledu na tento limit, byla by zkrácena životnost srdce osmózy - membrány a provozní náklady by brzy překročily investiční náklady pro pořízení iontovýměnné předpřípravy.

 

Výhody:

 • osmóza odstraní téměř veškeré látky a není při jejím použití potřeba zkoumat, jaké všechny konkrétní látky ve vodě jsou, ušetří se tedy za kompletní rozbor vody
 • osmóza dořeší nepoměr látek, které jsou způsobeny předchozími kroky v úpravě vody, vodu je možno následně remineralizovat podle potřeby, je možno použít i bypas pro přimíchání poměru neupravené vody zpět do výsledného permeátu.
 • při lokální úpravě (v kuchyni, v kanceláři) investičně i provozně dostupné řešení

 

Nevýhody:

 • při překročení limitů pro celkovou mineralizaci (a také železo a mangan) vyžaduje předúpravu
 • není možno použít pro centrální úpravu na vstupu do domu (při velkých průtocích narůstají náklady)
 • osmóza není vhodná pro sezónní provoz (na chalupu), vyhovuje jí pravidelnost při odběru vody