Ověřeno zákazníky:

 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ:

Vynikající český vodní filtr Dionela FDN2 s atestem i pro kojence od 6 měsíců vodní filtr Dionela

 

Ventil s keramickou kartuší pro filtry Dionela pod linku 

Ventil s keramickou kartuší vlevo. Vpravo je stávající vodovodní baterie.

 

.

O Studnách

Studniční voda není automaticky v pořádku, i když je na Vašem pozemku a pil z ní vodu už dedeček a nikdy s ní přece nic nebylo. Studna, tak jako vše na světě, vyžaduje pravidelnou údržbu, čištění a kontrolu kvality vody. Doporučený nterval pro odborné čištění studní je maximálně 10 let, lépe za 5 a doporučuje se i každoroční pravidelná kontrola. Nejsou u nás vyjímkou studny, které nebyly čištěny nikdy a ani nebyl nikdy proveden rozbor vody, nebo jen částečný a není známá ani bakteriální nezávadnost, ač se to dá považovat skutečně za hazard se zdravím, takové studny existují ve velkém množství a voda z nich se naslepo pije.

Vše je dobré svěřit odborné firmě. Jinou péči vyžadují vrtané a jinou hloubené studně, doporučujeme vyhledat firmu v okolí svého bydliště (ideálně po referenci od někoho, kdo s ní již má dobré zkušenosti). Pravidelný rozbor vody v akreditované laboratoři je dnes samozřejmostí, poradí Vám na Vaší příslušné hygienické stanici. Krácený rozbor, tedy ne úplný, ale sledující nejdůležitější položky, jak chemické, tak mikrobiální, vyjde kolem 1600,- a to jistě stojí za jistotu, že pijete nezávadnou vodu. Při následném opakování rozborů po několika letech je možné některé položky, u kterých se předpokládá neměnnost, vynechat, a rozbor pak vyjde levněji.

Vásledek rozboru je možné u nás konzultovat s odborníkem a na základě konzultace pak doporučit ekonomicky ä funkčně nejlepší řešení.
 

V Případě, že je potřeba studniční vodu chlorovat, (kvůli mikrobiální kontaminaci, nebo i z důvodu prevence, jako pojistka) doporučujeme použít zařízení pro průběžnou chloraci, Savo je spíše vhodné jako nouzové řešení, např po vniknutí povrchové vody po odčerpání jako jednorázová silná desinfekce. Lépe je použít desinfekci ne na chemickém, ale mechanickém základě, kde jemnou strukturou projde jen voda, ale bezpečně jsou zachyceny i ty nejmenší organismy, takže výsledná voda je naprosto bakteriálně bezpečná. Takovéto dezinfekční hlavice jsou součástí systému Dionela s dezinfekční koncovkou. Nejlepší je ale kombinace všech možností, protože voda je používána i v koupelně, kde je rovněž potřeba zajistit její naprostou nezávadnost. Tedy ideálním řešením pro studnu je její pravidelné čištění, laboratorní kontrola vody, průběžná chlorace, v kuchyni pak odstranění chloru a zlepšení i ostatních parametrů pitné vody pomocí některého z filrtrů DIONELA (je při tom jmožno vybírat z pěti nabízených typů filtrační náplně podle toho, jaké výsledky bude mít rozbor vody, s výběrem rádi poradíme) a pro zajištění naprosté mikrobiální nezávadnosti je dobré použít řadu Dionela s dezinfekční koncovkou.

 

Poměrně častým problémem studniční vody u nás bývá arzen a další těžké kovy. A právě u arzenu byly nedávno prokázány karcinogenní účinky a v  souladu s tím rozhodla se Světová zdravotnická organizace a s ní i naše orgány ochrany veřejného zdraví od 1. 1. 2001 snížit maximální přípustné množství arzenu v pitné vodě z 50 na 10 µg/litr.

Arzen se do pitné vody dostává vyluhováním z hornin, ale i z odpadů úpraven rud, odpadů z energetiky a z metalurgického průmyslu.
Podíl arzenu v jednotlivých horninách se značně liší: v břidlicích se jeho koncentrace pohybuje kolem 10mg/kg, v žulách kolem 2mg/kg, v pískovcích a vápencích kolem 1mg/kg. V případě vrtů a studen je tedy koncentrace arzenu v pitné vodě dána druhem horniny, ze které se voda čerpá.
V ČR se vyšší obsahy arzenu vyskytují především ve Středočeském plutonu (oblast od Říčan ke Klatovům, na západ zasahující až Plzeňsko) a rudná naleziště, např. na Šumavě, v Orlických horách, v Jeseníku, v Krušných horách, ale i v okolí Brna. Arzen často provází výskyt radonu.
V Německu snížení maximálního přípustného množství arzenu na 10 µg/litr způsobilo, že 1,5 milionu obyvatel pije vodu z přírodních podzemních zdrojů, které překračují „normu“.
 

Mnoho uživatelů studní ani netuší, že mají ve studni zvýšený obsah arzenu, protože v kráceném rozboru vody nebývá jeho stanovení zahrnuto. Každý uživatel, který jímá vodu z břidlicového nebo žulového podloží nebo v blízkosti výše uvedených odpadů by si tedy měl nechat arzen v laboratoři dodatečně stanovit (za cenu cca 300 Kč).
 

Problém arzenu a dalších těžkých kovů ve studniční vodě výborně a cíleně řeší vodní filtr Dionela FAS 4. Pro použití u studniční vody ho lze doporučit ve verzi s dezinfekční koncovkou, která zajistí čistotu vody z mikrobiálního hlediska.

 

 

Velmi dobrá publikace na téma studniční vody je například kniha Upravujeme vodu doma a na chatě autorů Václava Michka a Anety Daříčkové,  vydavatelství Grada. (titul bývá běžně i v knihovnách)

 

 

 

 

 

ZPĚT na hlavní stránku - Produkty